Urushiol Kaynaklı Kontakt Dermatit

Urushiol kaynaklı kontakt dermatit (ayrıca Toxicodendron dermatit veya Rhus dermatit olarak da adlandırılır ), çeşitli bitkilerde, özellikle de Toxicodendron cinsinin türlerinde bulunan yağ uruşiolünün neden olduğu bir tür alerjik kontakt dermatittir : zehirli sarmaşık,...